Medlemsbetingelser

Medlemsvilkårene under utgjør avtalen du inngår med Filmweb Kinoklubb når du starter medlemskapet/abonnementet ditt hos oss.

Filmweb Kinoklubb eies og drives av Filmweb AS, Nedre gate 7, 0551 Oslo.

Org.nr. 979 166 583

Abonnement

Som medlem hos Kinoklubb Norge får du tilgang til å kjøpe kinobilletter med rabatt til 10 utvalgte filmer pr år på kinoer i Norge som er tilknyttet Kinoklubben så lenge abonnementet ditt er aktivt. For tiden tilbys 50 % rabatt.

Opprettelse av abonnement skjer på innmeldingssiden eller via spesifikke kampanjer. Du får tilgang til abonnementet umiddelbart etter at du har meldt deg inn.

Oppsigelse av abonnement gjøres på abonnentens profil - Min Side. Husk at oppsigelse må skje senest dagen før en ny periode påbegynnes, hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

Priser og betaling

Abonnementet betales årlig og forskuddsvis, og varer inntil abonnenten velger å avslutte medlemskapet.

Ved å starte et Kinoklubb-medlemskap, og ved å oppgi en betalingsmåte, autoriserer du oss til å belaste en årlig medlemskapsavgift til gjeldende sats gjennom betalingsmåten din.

Abonnenten erkjenner at beløpet kan variere noe fra år til år på grunn av kampanjetilbud, innløsing av gavekort, kampanjekoder og/eller at du har endret type abonnement.

Abonnementet vil ved oppsigelse vare ut det året abonnenten har betalt for. Abonnenten har da full adgang til rabatten som tilbys på filmene som vises frem til abonnementet er avsluttet.

Betalingen er ikke-refunderbar, og det gis ingen refusjon eller kreditt for påbegynte abonnementsperioder.

Betaling skjer via kreditt/debetkort. Du kan når som helst redigere opplysninger om betalingsmåten din ved å logge inn på Min Side og følge instruksjonene der.

Som abonnent godtar du at ditt betalingskort lagres og belastes for årlige fornyelser. Kortnummeret ditt lagres på en forsvarlig måte kun hos vår betalingsleverandør Nets, og vi i Kinoklubben vil aldri ha adgang til det.

Prisen inkluderer ikke kinobilletter, men gir kun adgang til å kjøpe billetter til spesifikke filmer med rabatt.

Rabatten gis på ordinær billettpris, og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Rabatten gjelder ikke for tilleggsprodukter som 3D-briller, komfortseter, etc.

Administrasjonsgebyrer på billettkjøp hos den enkelte kino kan tilkomme.

Om abonnenten ikke har anledning til å benytte sin rabatt til en spesifikk Kinoklubb-film, kan rabatten gis til en annen. Men merk at det kun gis rabatt til én billett pr medlem pr film.

Angrerett / Reklamasjon

I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos Kinoklubb Norge. Angreretten ansees som ugyldig så snart abonnenten har benyttet seg av muligheten til å kjøpe kinobillett med rabatt gjennom Kinoklubben.

Hvis abonnenten ønsker å benytte seg av angreretten, skal dette meldes skriftlig til Kinoklubb Norge ved å sende en epost til kinoklubb@filmweb.no innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.

Henvendelser forbundet med reklamasjon gjøres til samme epost-adresse.

Abonnentens ansvar

Abonnenten har ansvar for at mobiltelefonnummeret og epost-adressen som er oppgitt til Kinoklubben er korrekte og aktive.

Abonnenten kan og skal selv endre epost-adresse og annen kontaktinformasjon på Min Side. Ved problemer kan kundeservice kontaktes.

Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som registreres hos kinoklubb.no er korrekte.

Epost som Kinoklubb Norge sender til sine medlemmer ansees for å være lest innen 3 dager etter utsendelse.

Avtalebrudd

Kinoklubb Norge har anledning til å heve avtalen med en abonnent med umiddelbar virkning dersom det er grunn til mistanke om at abonnenten ikke overholder denne avtalens vilkår. En eventuell tvist mellom Kinoklubb Norge og abonnenten skal partene i første omgang forsøke å løse i minnelighet. Hvis partene ikke enes, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette. Partene kan også bringe saken inn for de alminnelige norske domstoler.