Personvern

Vi setter stor pris på din interesse for Filmweb Kinoklubb og at du besøker vår nettside. Ditt personvern er viktig for oss, og vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker siden vår. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

1
Introduksjon

1.1
Filmweb AS behandler personopplysninger om deg, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

2
Dataansvarlig

2.1
Filmweb AS (Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo. Org.nr: 979166583), er den dataansvarlige. Det betyr, at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3
Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1
Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her:
(a)
For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).
(b)
For å kunne gi deg relevant informasjon om Kinoklubb (kontaktdetaljer).
(c)
For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).
3.2
Vårt grunnlag for behandling er:
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, som du er part i.
3.3
Vi oppbevarer dine personopplysninger i inntil 3 år etter at siste medlemskapsperiode ble avsluttet.

4
Kategorier av personopplysninger

4.1
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
(a)
mobilnummer, epostadresse, navn, adresse, fødselsdag, kjønn
(b)
IP-adresse
(c)
betalingsopplysninger

5
Dine rettigheter

5.1
Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor.
5.2
Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger rettet, slettet eller endret ved å rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.
5.3
Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6
Overføring av personopplysninger

6.1
Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgiving.
6.2
Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgiving, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang som er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.
6.3
Vi forbeholder oss rett til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang som er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelse med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.
6.4
Vi overfører dine personopplysninger til driftsleverandør Microsoft Azure, kunderelasjonssystem Apsis, betalingsleverandørene Vipps, Strex og Nets Norway AS. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.
6.5
Personopplysninger vi har innsamlet fra deg kan bli overført til land utenfor EU/EEA (“EEA”). Dersom dette skjer vil vi vi sikre at overføring enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller slik at overføringen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser.

7
Kontaktopplysninger

7.1
Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:

Filmweb AS
Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo
Org.nr: 979166583
Epost: kinoklubb@filmweb.no